Säkerställande av åtkomsträtt

Velvet Cichlids erbjudande till aktieägarna i Sleep Cycle

Du har kommit in på den webbplats som Velvet Cichlid AB (“Velvet Cichlid”) har utsett för publicering av dokument och information i samband med Velvet Cichlids rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Sleep Cycle AB (publ) (“Sleep Cycle”) (“Erbjudandet”).

Informationen på denna webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

För att få tillgång till ytterligare information i samband med Erbjudandet ombeds besökare på denna webbplats att bekräfta, längst ner på denna sida, att de tagit emot följande juridiska information.

Ange vilket land du är bosatt i:
Välj...
Ange vilket land du befinner dig i:
Välj...